Pariterapia

Usein pariterapiaan hakeudutaan silloin, kun yhteys toiseen tuntuu katkenneelta. Hämmästellään ja ollaan huolissaan jatkuvista riidoista, puhumattomuudesta ja kasvaneesta etäisyydestä kumppaniin.  Tärkeää tilanteessa on se, että haetaan ulkopuolista apua, mikäli omat keinot eivät tunnu riittävän.

Pariterapiassa pyritään turvallisessa ympäristössä antamaan kummallekin mahdollisuus kertoa oma näkemys tilanteesta. Pariterapiaan ja keskusteluun ulkopuolisen kanssa voi hakeutua myös suhteen toimiessa kohtuullisen hyvin. Tällöin pariterapia voi toimia parisuhteen huoltona ja olla ennalta ehkäisemässä edellä kuvattuja ongelmia. 

Pariterapian aluksi kuullaan molempien toiveet ja tavoitteet työskentelylle. Ne voivat olla keskenään erilaiset, mutta on tarkoituksenmukaista antaa tilaa molempien ajatuksille.

Pariterapiassa tarkastellaan parisuhteen vuorovaikutusta ja miten se vastaa kummankin toiveita. Tarvittaessa siinä voidaan palata parisuhteen ja yksilöiden elämänhistoriaan ja käsitellä yhdessä mahdollisia sieltä nousevia pettymyksiä. Terapeutti pyrkii antamaan uusia näkökulmia sekä uusia toimivia malleja keskinäiselle kanssakäymiselle.

 


Pariterapian kesto määräytyy asetettujen tavoitteiden ja käsiteltävien asioiden perusteella. Istuntoja pidetään asiakkaiden toiveiden mukaan, mutta tavallisesti kahden- kolmen viikon välein. Istuntojen kesto on kulloinkin 90 minuuttia. Asiakkaat voivat hakea ja saada Kelan myöntämää tukea pariterapiaan. 

"Ainoa silta toiseen ihmiseen on virittyminen toisen mukaan."

(Helena Anhava)