Perheterapia

Perheterapiassa uskon systeemiseen ajatteluun, mikä tarkoittaa kansan kielellä sitä, että yhden muutos vaikuttaa muihin yhteisön jäseniin. Perheterapiaan hakeudutaankin usein silloin, kun ollaan huolissaan jostakusta perheenjäsenestä.

Perheterapia on psykoterapian suuntaus, jossa työskennellään usean perheenjäsenen kanssa yhdessä ja keskitytään perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen.

Perheterapiassa käytetään monenlaisia menetelmiä riippuen osallistujista. Joskus toiminnalliset menetelmät avaavat asioita, joskus on syytä tarkastella perheen sukutaustaa ja joskus ihan vaan yhdessä puhuminen auttaa. Terapeutti voi tavata perheenjäseniä myös yksittäin. Perhesalaisuuksista puhumisen koen erityisen tärkeäksi, sillä salaisuudet tulevat usein tietämättömien kannettavaksi.

 


Terapiaistuntoja pidetään sovitusti, aluksi tiheämmin, mutta usein vähintään kerran kuukaudessa. Koko perheen istuntojen kesto on tavallisesti 90 minuuttia, yksilötapaamisten kesto 60 minuuttia.  Asiakkaat voivat hakea ja saada Kelan tukea perheterapiaan.