Työnohjaus

Työssä pulmatilanteita aiheuttavat usein työilmapiirin ongelmat, työn organisointiin liittyvät pulmat, esimies - alaisongelma ja työhaasteiden vääränlainen mitoitus.

Työnohjaus pyrkii auttamaan näissä tilanteissa. Työnohjaus ei kuitenkaan ole työkokous vaan sitä voisi kuvata yhteisenä keskustelutilaisuutena, jossa jokaisella on mahdollisuus tuoda yhteiseen tietoisuuteen ajatuksensa, tunteensa ja kokemuksensa. 

Työnohjauksessa voidaan käsitellä yksittäisiä työtilanteita, työkäytäntöjä ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä. Työnohjausta voi saada yksilönä tai työryhmänä.

Itse olen saanut erityisesti kokemusta päihdetyöhön liittyvän työympäristön työnohjauksesta, mutta myös muille sektoreille suuntautuva työnohjaus on mahdollinen.

Työnohjaus ryhmälle järjestetään useimmiten omalla työpaikalla. Oma työnohjausreviirini ulottuu noin 100 km:n päähän Hämeenlinnasta. Yksilökohtaiset työnohjaukset voidaan sopia tilanteen mukaan.

 


Työnohjaukseen sitoudutaan yleensä vuosi kerrallaan ja sitä toteutetaan sovitusti noin 8 - 10 kertaa vuodessa. Työnohjauksen kesto ryhmälle on tavallisesti 90 minuuttia kerrallaan ja yksilölle 60 minuuttia.