Yksilöterapia

Kaikki ihmiset ansaitsevat tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Uskon, että nämä ovat myös ihmisen sisäänrakennettuja perustarpeita. Tarve ulkopuoliseen apuun saattaa syntyä silloin, kun ihminen on epävarma omasta riittävyydestään ja merkityksellisyydestään.

Terapeuttisten keskustelujen avulla pyritään mm. vahvistamaan itsetuntemusta, tunnistamaan oman kasvuhistorian merkitys nykyhetkeen, mahdollistamaan kuulluksi tuleminen ja helpottamaan oloa.

Toki ulkopuolinen apu voi olla tarpeen myös jonkin muun syyn takia, kuten vaikkapa erotilanteessa, surun kohdatessa, uskonnollisten kysymysten vaivatessa mieltä tai vaikkapa perheessä olevan päihderiippuvuuden takia. Terapian tarkoituksena on näissäkin kysymyksissä helpottaa oloa ja antaa uusia näkökulmia sekä ratkaisumalleja.
 


Terapiaistuntojen tiheys sovitaan kulloisenkin tilanteen mukaan. Istuntojen kesto on tavallisesti 60 minuuttia kerrallaan. 

"Jos on nähnyt, kuinka maisema muuttuu, kun näköpiiriin tulee vene, ei voi mitenkään ajatella, ettei yksittäisen ihmisen elämällä ole merkitystä.” 

(Ulla-Lena Lundberg romaanissaan Jää)